Praktijkervaringen baby- en kinderreadings

Hieronder tref je een aantal ervaringen aan van baby- en kinderreadings uit mijn praktijk. Uiteraard zijn er nog veel meer thema's en vragen waar ik je mee kan helpen.

Te vroeg geboren
De basisbehoefte van elk mens is veiligheid. De ouders van een jongetje van anderhalf wisten nog niet dat de oorzaak van hun probleem hiermee te maken had. Zij vertelden mij dat hun zoontje 's avonds vaak wakker werd en wilden graag weten waardoor dit kwam.

In de reading kon het jongetje mij telepathisch 'vertellen' dat hij zich sinds zijn geboorte onveilig voelde. Hij was te vroeg geboren en had daardoor het gevoel uit zijn veilige omgeving (de baarmoeder) te zijn weggehaald. Direct na zijn geboorte moest hij bovendien de couveuse in en werd daardoor abrupt gescheiden van zijn ouders. De couveuse was voor hem een donkere plaats zonder menselijke warmte. In deze ruimte voelde hij zich helemaal alleen en in de steek gelaten. Op dat moment ontstond bij hem het gevoel van onveiligheid. Dit gevoel nam hij vanuit het ziekenhuis mee naar huis. Daardoor had hij thuis, als hij alleen in zijn bedje lag, de overtuiging dat het voor hem in zijn bedje niet veilig was.

Ik heb de ouders tips gegeven hoe zij hun zoontje konden helpen zich veiliger te voelen. Eén van de tips was: de band tussen vader en zoon te versterken, door de vader meer met zijn zoontje te laten spelen.
Het jongetje 'sprak' tevens het sterke verlangen uit, om in de veilige armen van zijn vader te mogen zitten en door hem te worden voorgelezen. Dit was iets wat zijn vader nog nooit met hem had gedaan.

Hooggevoeligheid / hooggevoelige kinderen / HSP
In mijn praktijk ontmoet ik regelmatig ouders van hooggevoelige kinderen.
Zo maakte een moeder zich zorgen over haar dochtertje. Het meisje had regelmatig last van negatieve buien.
Toen ik energetisch contact maakte met haar, merkte ik dat zij voor haar geboorte, haar toekomstige leven hier op aarde al had gezien. De aanblik van dit leven gaf haar een erg zwaar gevoel. Zij dacht dat zij het enorme probleem van haar moeder moest gaan oplossen en voelde zich hiervoor veel te klein.

Haar moeder worstelde met het feit dat zij haar gezin met 'maar' twee kinderen niet compleet vond. Zij wilde namelijk drie kinderen hebben.

Ik 'zag' dat zij een miskraam had gehad. Tot dat moment besefte de moeder niet dat haar miskraam wel degelijk een kind is en dus meetelt in de gezinssamenstelling. Ook overleden kinderen hebben namelijk hun plaats in het gezin. Moeder had dus feitelijk drie kinderen.

De moeder had in het verleden krampachtig getracht de miskraam te compenseren, door steeds maar weer proberen een 'derde' kind te krijgen. Dit was haar niet gelukt en frustreerde haar enorm. Haar dochtertje werd onbewust meegezogen in het ontevreden gevoel van moeder. Zij had het gevoel dat zij de onvervulde kinderwens voor haar moeder moest oplossen, en dat kon ze niet.

De gevoeligheid van het meisje zorgde ervoor, dat zij keer op keer de negatieve energieën van haar moeder oppikte. Voor het kind was het dus belangrijk, zich te leren afsluiten voor emoties en energieën van andere mensen. Wanneer zij dit beheerst en toepast, dan kan ze in haar eigen kracht staan en gewoon kind zijn.

Het startpunt van de oplossing ligt bij de moeder. Voor haar is het belangrijk om haar gedachten over een derde kind bij te stellen en te beseffen dat ze al drie kinderen heeft.
Ik heb daarom de moeder contact laten maken met haar overleden kindje. Zij werd toen bewust van het feit dat ze al echt drie kinderen heeft en ziet nu in dat haar gezin wél compleet is. Haar dochtertje krijgt daarmee eindelijk rust.

De algemene boodschap luidt: neem hooggevoelige kinderen serieus!

Ben ik een goede moeder?
Een jonge moeder wilde graag weten hoe haar zoontje van veertien weken over haar dacht. Het was haar eerste kindje en daarom twijfelde ze of ze het wel goed deed als moeder.

Toen ik contact maakte met haar zoontje 'vertelde' hij mij waarom hij zijn ouders had uitgekozen. Hij beschreef hun karakters en gaf aan van wie hij wat wilde leren. Hij voelde zich juist héél tevreden én gelukkig en was zeer content met beide ouders.
Zelfs zijn oma (die al overleden was), maakte contact met mij en zei dat zij haar kleinzoon altijd zal beschermen. Moeder ging trots en helemaal blij naar huis. Ze zei: "Het was voor mij een hele bijzondere ervaring."

Spugen na flesvoeding
Een moeder had problemen met het haar pasgeboren baby. Steeds als hij zijn flesje melk had leeggedronken, kwam alles er na korte tijd weer uit. Dat was al diverse malen voorgekomen en moeder kon de oorzaak maar niet ontdekken.

Toen ik mij afstemde op haar zoontje 'zei' hij mij, dat zijn moeder zeer onrustig is tijdens het voeden. Als hij het flesje al zag, dacht hij dat hij het in 'no time' moest opdrinken. Dat bleek ook te kloppen, want zijn moeder beschikte niet over voldoende geduld om met haar aandacht bij het voeden te blijven. Zij was steeds met haar gedachten bij de dagelijkse dingen, die zij allemaal nog moest doen. Als tijdens het geven van de fles de telefoon ging, dan pakte ze die nog snel 'even' op.

Moeder herkende direct wat ik haar vertelde en is vanaf dat moment de rust gaan nemen tijdens het voeden. De spuugklachten hielden meteen op.

Concentratieproblemen op school
Steeds vaker consulteren ouders mij, omdat hun kind zich onvoldoende kan concentreren op school. Aangezien niet ieder kind hetzelfde is, kunnen concentratieproblemen geheel verschillende oorzaken hebben.

Een nieuwetijdskind bijvoorbeeld kan de lesstof saai vinden en is daardoor snel afgeleid. Dit wordt versterkt als de leerkracht de stof niet boeiend genoeg brengt. De reden voor de desinteresse ligt op een dieper level. Het kind weet namelijk onbewust, dat het in een vorig leven al zo'n leertraject heeft doorlopen. Door die oude herinnering heeft het kind nu geen zin in dat traject. Het weet immers al precies wat er gaat komen. Het nieuwetijdskind weet ook, waarom het hier op aarde is, namelijk voor het uitvoeren van een 'hoger plan' en wil daar direct mee aan de slag.

Een andere oorzaak voor concentratieproblemen op school kan hooggevoeligheid zijn. HSP-ers zijn hoog sensitieve personen. Zij worden snel afgeleid, omdat zij energieën van andere mensen en kinderen voelen en waarnemen. Hooggevoelige kinderen ervaren veel prikkels uit hun omgeving en zijn op die momenten alleen bezig met die prikkels. Daardoor lopen hun schoolprestaties vaak terug. Leerkrachten denken dan dat de leerling minder intelligent is. Hooggevoeligheid en intelligentie zijn echter twee verschillende zaken. Een intelligent kind kan hooggevoelig zijn en is daarmee dus niet dom en zeker niet gek.

Helaas is er in het onderwijs onvoldoende bekend over hooggevoeligheid. Bovendien ontbreekt het aan de juiste begeleiding van nieuwetijdskinderen en hooggevoelige kinderen. Daardoor krijgen die kinderen snel het stempeltje van 'onbegrepen', terwijl het in wezen normale kinderen zijn. Deze kinderen beschikken juist over een unieke vaardigheid, namelijk: mensen goed aanvoelen!

Autistisch of toch niet?
Tijdens een sessie wilden ouders weten wat er in hun zoon van 11 jaar omging. Volgens hen leek zijn gedrag op een vorm van autisme. Ik stemde mij op de jongen af en merkte direct dat hij zichzelf niet-belangrijk vond.

Daarom nam hij niet echt deel aan het leven. Het leven zag er voor hem uit als een groot onbekend iets, waarin hij zijn draai niet kon vinden. Voor zichzelf creëerde hij een veilig gevoel, door zich van die aardse leefomgeving af te sluiten. Zijn gedachten en gevoelens uitte hij niet naar zijn omgeving.
De reden voor het-niet-deelnemen aan het leven had te maken met het gedrag van zijn moeder. Hij volgde onbewust zijn moeder in het niet-uitspreken van haar meningen en in het niet-innemen van de eigen ruimte. Dit was de kern waar het om draaide.

Voor hem is het essentieel om zichzelf wèl belangrijk te gaan vinden en zijn eigen ruimte in te nemen! Bij het kijken naar de oplossing, zag ik dat deze jongen tijdens schoolfeestjes graag optrad. Hier had hij bijzonder veel plezier in. Bovendien kon hij zich daarbij zeer goed inleven in de diverse typetjes, die hij speelde. Hoezo 'hij is autistisch'?
Ik voelde, dat het voor deze jongen zeer goed zou zijn om lid te worden van een toneelvereniging. Door 'typetjes' te spelen leert hij zijn eigen persoonlijke ruimte te vergroten. Vervolgens kan hij die ruimte ook in zijn dagelijkse leven gaan vergroten. Hij ervaart hiermee dat hij er als mens mag zijn en zichzelf belangrijk mag vinden.

Kinderen met onterechte stempels
Sommige kinderen krijgen stempels zoals: autisme, ADHD, PDD-NOS en dergelijke. Ik merk regelmatig dat bij een aantal van deze kinderen, de stempels onterecht zijn. Die kinderen vertonen slechts dit uiterlijke gedrag. Wanneer bij hen de werkelijke oorzaak wordt aangepakt, verdwijnen de gedragssymptomen. Dan zitten deze kinderen weer lekker in hun vel.

Overleden kinderen
Soms komen ouders bij mij om te vragen hoe het met hun overleden kindje in het hiernamaals gaat. Voor hen is de reading een mooie en waardevolle aanvulling op de herinneringen die zij aan hun overleden kind hebben.

Ik vertel ouders hoe het met hun kindje is en geef antwoord op vragen, waar zij nog steeds mee zitten. De vragen kunnen betrekking hebben op schuldgevoelens of onmacht:

  • "Hebben wij er alles aan gedaan?"
  • "Waarom is ons dit overkomen?"
  • "Heeft ons kind ons nog iets te zeggen?"


Lees meer over kinder- en babyreading >>>