Hardnekkige organisatieproblemen in korte tijd effectief opgelost

 • De echte belemmeringen oplossen
 • Integrale en effectieve oplossing
 • Je borgt en beheert zelf de oplossing
 • Zeer korte adviestijd, dus lage investering
 • Met hoog rendement

Terugkerende problemen
Heb je er ook zo genoeg van, steeds weer dat terugkerende probleem? “Wanneer is het nu eindelijk opgelost?”  Je hebt al van alles geprobeerd: trainingen, coachtrajecten, externe adviseurs. Alles lijkt maar kort of helemaal niet te werken. Je begrijpt niet waardoor het niet lukt. Langzaam krijg je het gevoel dat dit probleem nooit zal worden opgelost.

Symptoombestrijding
De problemen blijven bestaan, omdat de echte oorzaken niet in de wortel worden aangepakt. Dat wat de oorzaak leek en aangepakt was, was eigenlijk alleen een symptoom. Hoe ontdek je dan wel de werkelijke oorzaak?

Systemische benadering
Je ontdekt de werkelijke oorzaak alleen door het probleem systemisch te bekijken. In de oorzaak ligt tegelijkertijd de oplossing voor het probleem opgesloten. Wanneer wij de echte (dieperliggende) oorzaak en de oplossing voor het hardnekkige probleem laten zien, snap je waarom de sub-oplossingen in het verleden niet werkten. Nu lukt het je wel om het knelpunt op te lossen!

Wij helpen je met het oplossen van hardnekkige problemen zoals:

 • Organisatieveranderingen en veranderingsprocessen met weinig of geen  effect
 • Eilandjescultuur
 • Initiatieven lopen vast of verlopen traag
 • Weerstand tegen veranderingen en vernieuwingen
 • Stroperigheid
 • Verslechterde samenwerking
 • Weinig of geen teamwork

 • Dezelfde problemen & irritaties blijven terugkeren
 • Veel overwerk
 • Groot verloop op bepaalde functies
 • Hoog ziekteverzuim
 • Uitgebluste werknemers
 • Verminderde motivatie
 • Pestgedrag.

Wat is een systemisch advies?
Als systemisch adviseur kijken wij, samen met jou, naar je organisatie als geheel (als een systeem). Vandaar het woord systemisch. Tegelijkertijd zien we welke rol het probleem daar in heeft. We kijken naar de interacties tussen ‘het probleem’ en de andere elementen van de organisatie. Zo ontdekken we de functie van het probleem. Elk probleem heeft namelijk een functie. Het probleem wil de organisatie ‘iets’ laten zien.

Door hier naar te kijken achterhalen we de echte belemmeringen. Dit zijn de verborgen en dieperliggende oorzaken die het probleem veroorzaken. Deze aanpak leidt doorgaans tot geheel andere oplossingen dan de direct voor de hand liggende. Omdat de systemische oplossingen zijn gericht op de werkelijke basis van het probleem, is het probleem daarmee ook definitief opgelost.

Dit soort oplossingen maakt het gehele systeem (afdeling of organisatie) soepeler en sterker. Het zijn oplossingen die je samen met je managementteam heel goed zelf kunt oppakken, zonder verdere noodzaak voor een adviseur.

Wat levert het op?
De echte belemmeringen worden opgelost, waardoor iedereen zich weer volledig op zijn werk kan richten. Het is een integrale oplossing in plaats van een sub-optimalisatie. Je leert op een systemische manier tegen organisatieproblemen aankijken. Bij de probleem-oplossing heb je zelf de regie in handen: je krijgt de oplossing daarvoor aangereikt. Je voert die vervolgens zelf samen met de medewerkers uit en je borgt ook zelf de oplossing.

 • Onze adviestijd is verrassend kort en je investering blijft daarmee laag.
 • Je rendement is hoog.

Onze tijdsduur: meestal is één dagdeel (4 uur) voldoende.

Geïnteresseerd in de oplossing voor hardnekkige organisatieproblemen?
Neem contact met ons op.