Vergoedingen

De mogelijkheden voor vergoedingen zijn:

Via je werkgever
Veel werkgevers vergoeden de kosten van coaching en training voor hun werknemers. Het zijn immers werk gerelateerde kosten. Door de positieve effecten en resultaten van onze coaching of training kun jij als werknemer beter functioneren en daar heeft jouw werkgever voordeel bij.

Het is wel verstandig om de mogelijkheid van vergoeding vooraf met je werkgever te bespreken en hier afspraken over te maken. Wanneer jouw werkgever de kosten voor jouw traject of training wil betalen, dan ontvangt die van ons een offerte. Na accoord, factureren wij rechtstreeks aan de werkgever.

Persoonlijk budget
Als je werkzaam bent in een organisatie, dan staat er vaak voor elke werknemer een persoonlijk budget gereserveerd. De werkgever heeft dit in het leven geroepen ten behoeve van je persoonlijke ontwikkeling. Dit budget vergoedt in veel gevallen ook kosten die niet direct werk-gerelateerd zijn, maar wel bedoeld zijn voor je persoonlijke groei.
Informeer eens bij je werkgever wat voor jou de mogelijkheden zijn.

Ondernemer / ZZP-er
Als ondernemer of ZZP-er kun je de kosten opvoeren als bedrijfskosten en de BTW terugvragen.
Dit geldt ook voor startende ondernemers.

Persoonsgebonden budget (PGB)
Mensen die een persoonsgebonden budget hebben, kunnen onze nota's meestal via het PGB vergoed krijgen.

Onze sessies worden nog niet door ziektekostenverzekeraars vergoed.
Desondanks is het voor jou financieel gezien, toch interessant om voor ons te kiezen. Je  bent bij ons in de regel in 1 of 2 sessies van de klachten af. Dit is meestal goedkoper dan de eigen bijdrage, die je betaalt bij de lange trajecten van reguliere hulpverleners. Immers de ziektekostenverzekeraars vergoeden maar een deel van die behandelingen.