De kracht van een effectieve missie

Met een effectieve missie:

 • Versterk je de motivatie van je personeel
 • vergroot je de zelfstandigheid van je werknemers
 • vergroot je het succes van de organisatie
 • haal je structureel meer rendement uit jouw organisatie.

Zit je op één lijn met je mensen?
Als directeur en leidinggevende vind je het natuurlijk belangrijk dat alle werknemers op één lijn zitten: met elkaar, met jou èn vooral met de organisatiedoelen. Natuurlijk is voor jou helder waar je bedrijf voor staat. Maar geldt dit ook voor je mensen? Kennen zij de bedrijfsmissie? Of is die zo abstract dat niemand precies weet wat waar de organisatie eigenlijk voor staat en werkt iedereen zo goed mogelijk binnen zijn eigen straatje?

Missie – de kern van de organisatie
Een missie die de gemeenschappelijke waarden en opvattingen van alle organisatieleden weerspiegelt, schept een sfeer van eenheid en toewijding. Zo’n missie biedt iedereen een helder en duidelijk referentiekader om beslissingen te nemen en plannen aan te toetsen. Elke werknemer kan dan zelfstandig bepalen wat hij heeft te doen. Er is veel minder tijd en inspanning nodig om werknemers te controleren en aanwijzingen te geven. Iedereen is namelijk verbonden met de kern van de organisatie en handelt daar ook naar.

Let op het draagvlak!
‘Mission statements’ die snel aan de top worden ontwikkeld en van daaruit in de organisatie worden geslingerd, hebben totaal geen nut. Zonder het betrekken van de medewerkers bij de totstandkoming en zonder het verbinden met de missie, is er geen enkel draagvlak voor die missie in de organisatie. De werknemers verrichten dan ‘alleen’ hun taken, maar missen de innerlijke motivator: “Waar doen we het eigenlijk voor?”

Een effectieve organisatiemissie:

 • Levert een belangrijke bijdrage aan het succes van je organisatie
 • Komt van binnenuit tot stand
 • Is ontstaan in samenwerking met alle werknemers
 • Heeft als resultaat: betrokkenheid en draagvlak in de hele organisatie
 • Bewijst zijn bruikbaarheid in de praktijk
 • Wordt door directie en MT levend gehouden
 • Kent elke werknemer uit zijn hoofd.

Wij helpen je met de ontwikkeling en bepaling van een effectieve missie!
Dit houdt in: wij begeleiden voor jou het proces van A tot Z. Hierbij worden op alle echelons de missie bepaald en vastgelegd. Dus voor alle functies én in samenspraak met alle medewerkers. We stellen de juiste vragen, geven praktische voorbeelden, aanwijzingen en tips. Het resultaat is een missie, die door alle werknemers wordt gedragen en waar zij naar handelen. Met slechts enkele dagen inspanning van de organisatie, beschik je over een uiterst krachtig middel om de bedrijfsresultaten langdurig te verbeteren.

Wij verzorgen ook de implementatie van de nieuwe missie. Uiteraard is ons adviestraject geheel toegesneden op jouw organisatie.

Graag houden wij samen met jou de huidige missie tegen het licht.

 • Is die nog actueel?
 • Is die helder voor iedereen?

Geïnteresseerd in de kracht van een effectieve missie voor je organisatie?
Neem contact met ons op.