Organisatiereading

Verhoog het rendement van uw product en organisatie!

Krijg een heldere en duidelijke kijk op:

 • Personeel
 • Producten of diensten
 • Klanten
 • Sterke en zwakke punten
 • Knelpunten
 • Potentiële kwaliteiten.

Direct de problemen aanpakken en oplossen
In organisaties doen zich regelmatig op verschillende terreinen lastige situaties voor, waar je de vinger niet achter krijgt. Vaak is het tijdrovend en erg kostbaar om de oorzaken van deze problemen te vinden. Zeker als u hiervoor externen moet inschakelen.

Met een organisatiereading worden de voor u onzichtbare oorzaken van problemen direct zichtbaar gemaakt. Tijdens de reading krijgt u een nog betere kijk op uw organisatie. Met de adviezen kunt u direct de problemen aanpakken en oplossen.

Een organisatiereading is probleemoplossend, werkt kostenbesparend, is rendementsverhogend en kost u weinig tijd.

Beter rendement
Zichtbaar wordt, wat tot nu toe voor u onzichtbaar was! Op deze wijze krijgt u als ondernemer, directeur, manager of projectleider zeer specifieke informatie over uw organisatie of team, die u anders niet, of slechts moeizaam zou verkrijgen. Dit biedt u de mogelijkheid om de organisatie beter te laten renderen.

Bovendien herkent u zaken, die u onbewust al wist of vermoedde.

Inzetbaar bij vragen als:

 • “Wat zijn de sterke en zwakke punten in onze organisatie?”
 • “Wat zijn de sterke en zwakke punten in onze communicatie?”
 • “Hoe kunnen we die zwakke punten verbeteren?”
 • “Welke oorzaak schuilt achter de conflicten binnen mijn team?”
 • “Waarom loopt mijn bedrijf niet goed?”
 • “Hoe kunnen we onze medewerkers optimaal inzetten?”

Wat is een organisatiereading?
Readen is vanaf een hoger level intunen op de organisatie en vervolgens inzoomen op details. Tijdens het intunen krijgt u duidelijk inzicht in wat er werkelijk speelt. De belangrijkste oorzaken van aanwezige problemen komen daarbij aan het licht.

Met het finetunen op de oorzaken, worden de oplossingen direct helder. U beschikt na de organisatiereading dus over bruikbare handvatten, waarmee u direct aan de slag kunt!

Een organisatiereading is echter géén toekomstvoorspelling. Immers als ondernemer of leidinggevende bepaalt u zelf welke keuzes u maakt, en daarmee de toekomst van uw organisatie.

Hoe werkt een organisatiereading?
Net als de zieners uit de Griekse oudheid, kijk ik in de diepte van de realiteit en zie daar de onderliggende verbanden. Ik (Marieke) ben een ziener ‘nieuwe stijl’ en maak uw organisatie transparant voor u. Hiermee lost u de vraagstukken op die betrekking hebben op organisatieontwikkeling en communicatie. Dit levert een concrete bijdrage op het gebied van zelfsturing en persoonlijke ontwikkeling van uw personeel.

Met een organisatiereading, bied ik u de mogelijkheid om ‘out of the box’ te denken.

Integriteit en privacy
Uiteraard gaan wij met uw bedrijfsinformatie strikt vertrouwelijk om.

Informatie over uw personeel verstrekken we u alleen in werkgerelateerde zaken. Over privé-aangelegenheden wordt geen informatie verstrekt. Integriteit en privacy van uw medewerkers zijn daarmee optimaal gewaarborgd.

Uw investering:
Tijdsduur: 2 uur.
Kosten: € 260,- excl. BTW.

Quickscan
Denkt u bij uzelf: “eerst zien en dan geloven.”
Laat ter kennismaking uw bedrijf readen in een quick-scan.
Tijdsduur: 1 uur.
Kennismakingstarief: € 130,- exclusief BTW.

Specifieke thema’s of vragen
We bieden tevens de mogelijkheid voor readingconsulten op specifieke thema’s of urgente (organisatie)vragen.
Tijdsduur: 1 uur.
Kosten: € 130,- exclusief BTW.

Geïnteresseerd?
Neem contact met ons op.

 

Reacties van klanten:

“Wat mij goed is bevallen is dat Marieke, helder, duidelijk en to the point is.
Geen verhalen over de toekomst, alleen een heldere en duidelijke kijk op de mensen die we de revue hebben laten passeren. Het gaat hierbij om klanten, collega's en andere betrokken waar ik dagelijks mee werk. Waarom zijn ze zoals ze zijn, wat vinden zij belangrijk en hoe kan ik daar als ondernemer mijn voordeel mee doen.

Kortom, zeer leerzaam en heerlijk om met een onafhankelijk iemand te sparren over belangrijke mensen/zaken.”

Bram Cuijpers
Entrepreneur!